Shop 916
Willie van Schoor Avenue
Tygervalley Centre, Bellville
7530