ATKV Strandoord
Cnr Paardekraal & Kaap de Goede Hoop Ave