Shop 172 Zevenwacht Mall
Van Riebeeck Road
Kuils River