Zambezi Junction, Shop 20
Sefako Makgatho Drive
Montana, Pretoria