Shop 32 Esikhaleni Plaza
Mthombothi Road
Umlazi, Durban