Shop 168 Food Court Zevenwacht Mall
Van Riebeeck Road
Kuils River, Cape Town