Bedford Village Centre
Cnr of Van Buuren & Nicol Roads
Bedfordview
2007