Vergenoegd Wine Estate
Balden Powell Drive
Somerset West, Helderberg