Zizi's Restaurant - Umdlalo Lodge Menu - Dining-OUT.co.za

My Profile
Zizi's Restaurant - Umdlalo Lodge, Umtentweni, South Coast (KZN), KwaZulu Natal, South Africa restaurants

Zizi's Restaurant - Umdlalo Lodge

Umdlalo Lodge
20 Rethman Drive
Umtentweni

 Telephone Number